Imatges

Foto guanyadora 2016
 

Documents relacionats

(pdf, 1.45 mb)

Enllaços d'interès

Recomana el contingut

XI CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL BERGUED└ "MEMORIAL JOAN RIBERA I FORNELLS"

Cultura

XI CONCURS DE FOTOGRAFIA DEL BERGUEDÀ "MEMORIAL JOAN RIBERA I FORNELLS "

XI Concurs de Fotografia del Berguedà El Consell Comarcal del Berguedà amb la intenció de valorar i fer conèixer el patrimoni natural i humà de la comarca convoca aquest premi de fotografia, que es va instituir com a memorial dedicat a l’excel·lent fotògraf que va ser en Joan Ribera i Fornells.
Bases
1.- Temàtica: El tema del concurs serà el Berguedà, en qualsevol dels seus aspectes, considerant especialment les imatges que puguin transmetre alguns dels seus trets característics. Atenent la naturalesa guardiolenca del Joan Ribera, l’ajuntament de Guardiola de Berguedà atorgarà també un premi a la millor fotografia captada dins el seu terme municipal.
2.- Participants: Pot presentar fotografies a concurs qualsevol persona, afeccionada o professional de la fotografia, el seu àmbit és internacional.
3.- Recepció de fotografies: Cada participant pot presentar un màxim de tres fotografies. a) Per correu electrònic a: b) Per correu ordinari o portant-ho directament a l’Arxiu Comarcal del Berguedà. Cal fer arribar un CD o DVD amb les fotografies a l’Arxiu Comarcal del Berguedà (Colònia Escolar Permanent, 2. Pavelló de Suècia, 08600 - Berga).
4.- Termini d’admissió: El termini de recepció de fotografies serà el 15 d’octubre de 2017. No s’admetran fotografies publicades, premiades en altres concursos, o en anteriors edicions d’aquest mateix concurs.
5.- Inscripció i identificació de les obres: L’acreditació de correus, el resguard de lliurament o la confirmació de email rebut, segons el sistema de lliurament acrediten la inscripció. Per identificar l’obra cal escriure en el correu adjunt les dades que segueixen: Nom i adreça de l’autor. Telèfon. Títol de l’obra. Número d’ordre (si es tracta d’una col·lecció). Número de soci de la Federació Catalana de Fotografia (en el seu cas). Localització de la fotografia (lloc i municipi). Email (si es lliura directament). Categoria a la que es presenta: a.- Berguedà, b.- Guardiola de Berguedà. La inscripció és gratuïta.
6.- Format dels arxius: Les fotografies s’hauran de presentar en format digital, en format JPG, 72 ppp. 3000 pixels pel costat més gran i una mida de fitxer entre 5 i 8 mb.
7.- Tècnica: S’admetrà qualsevol tècnica respectuosa amb la temàtica del concurs.
8.- Premis: Hi haurà tres premis. Primer: 360 Euros. Segon: 250 Euros. Guardiola de Berguedà: 250 Euros. Es podran atorgar fins a 3 accèssits. Tots els premis gaudiran d’un trofeu – recordatori aportat per la família Ribera. Bases completes i més informació a la pàgina http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/bergueda/
9.- Lliurament de premis: L’acte per fer públic el veredicte del jurat i procedir al lliurament de premis es farà el dia 1 de novembre de 2017 al monestir de Sant Llorenç, a les 6 de la tarda. Seguidament s’obrirà una exposició de les obres que han estat seleccionades. Posteriorment aquesta exposició es traslladarà a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, on estarà exposada del 20 de novembre al 20 de desembre. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d’aquestes bases.
10- Jurat Estarà format per persones de reconeguda solvència nomenats per l’organització, un dels seus membres serà designat per la Federació Catalana de Fotografia. Les seves decisions seran inapel·lables. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
11.- Normes i clàusules legals Les obres premiades quedaran en propietat de l’entitat organitzadora, que en podrà fer ús per a finalitats derivades de la seva activitat. Es preservaran els drets morals dels autors. Es reconeix a l’autor tots els drets creatius, sempre que aquests discorrin per processos fotogràfics tècnics usats habitualment, i la seva manipulació sempre que la imatge original sigui obtinguda per captació directa de la llum. Per dirimir qualsevol conflicte, en primera instància el concursant s’haurà d’adreçar a l’organització del concurs. Passat un temps prudencial de 10 dies, sense resposta per part de l’organització, el concursant podrà adreçar-se a la Federació Catalana de Fotografia (FCF) per que faci d’intermediari. El concursant, pel fet de participar es declara autor de les obres presentades, i amb capacitat i ple dret per autoritzar que aquestes siguin exposades i publicades en catàlegs, tríptics, pòster, etc. cedint aquest dret als organitzadors i els seus organismes superiors FCF, CEF i FIAP, qui estaran obligats sempre a mencionar l’autor, i títol de l’obra. Els organitzadors i organismes superiors s’eximeixen de qualsevol responsabilitat davant la reclamació pels drets d’imatge de tercers. Aquest concurs té el reconeixement de la FCF amb el número de registre 2017 - 79 per tant és puntuable per a l’obtenció dels títols d’Artista, Excel•lència i Mestre FCF, en conseqüència, el concursant concedeix l’autorització als organitzadors i als seus organismes superiors FCF, CEF i FIAP, per a què les seves dades personals siguin mecanitzades, sempre en l’àmbit exclusiu de la divulgació artística de les seves obres, i per a la publicació dels seus mèrits i premis destinats per a l’obtenció de distincions FCF, CEF i FIAP. Els organitzadors i concursants, pel fet d’organitzar i participar respectivament, es sotmeten al reglament de reconeixements de la FCF i les presents bases. Si alguna situació no estigués contemplada per aquestes normes, serà estudiada per la organització, qui podrà consultar a la FCF, que resoldrà en les seves reunions de Junta Directiva.
12.- Drets d’autor Els participants declaren sota la seva responsabilitat ser els autors de les obres fotogràfiques presentades, essent responsables directes dels danys i perjudicis que es puguin derivar per reclamacions de tercers autors per infracció dels seus drets de conformitat amb la normativa vigent en aquesta matèria i exoneren a l’Arxiu Comarcal del Berguedà de qualsevol reclamació o indemnització en aquest sentit. Els participants, en el supòsit de ser premiats, autoritzen expressament a l’Arxiu Comarcal del Berguedà, la reproducció i utilització publicitària i la difusió del seu nom, cognom i les dades tècniques de la fotografia, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada amb els concursos de fotografia i les exhibicions de les exposicions itinerants, sense dret de remuneració a excepció del lliurament del premi (en el cas de les fotografies premiades) a la promoció de la fotografia (en el cas de les mencions especials). Sempre es farà constar el nom de l’autor. L’Arxiu Comarcal del Berguedà podrà realitzar l’explotació dels drets per altres finalitats amb caràcter onerós o amb caràcter gratuït, prèvia autorització de l’autor. L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol contingència no prevista en les bases.

Biografia
Joan Ribera i Fornells (Guardiola de Berguedà, 1921– 2005) va ser un dels millors fotògrafs que ha donat el Berguedà el segle XX. A més de conèixer tots els fotò- grafs del seu entorn, va tenir relació amb alguns dels més destacats dels anys cinquanta i seixanta al nostre país. L’infl uïren especialment els germans Alexandre, Campa- ñà, Català Roca, Pla Janini, Alguersuari, Jordi Olivarrieta i Oriol Alamany. També conegué fotògrafs estrangers, entre els quals destacaven Ansel Adams i Cartier Bresson. Havia estat soci de l’Agrupació Fotogràfi ca de Catalunya, època en que obtingué bon nombre de premis. Els darrers trenta anys sols participava en concursos com a jurat. Va col·laborar en diverses exposicions nacionals com Les Veus del Riu, i eren seves la majoria de les portades fotogràfi ques de la revista l’Erol. Posà imatges en alguns llibres, i féu nombrosos i premiats muntatges audiovisuals, projectats arreu, entre els quals destaquen: Pedraforca, Natura, Estampes del meu país, Jardins Artigas, etc. i la sèrie realitzada amb l’equip de l’Àmbit de Recerques: Patum, el Bisbat de Solsona, el Túnel del Cadí, etc. També va fer cinema, un centenar de pel·lícules en diversos formats, que defi nia com a fotografi a fi lmada. Joan Ribera tenia l’esperit, la sensibilitat i la competència tècnica per a descobrir i fer-nos conèixer els aspectes de bellesa fugissera, la magnifi cència de l’espectacle de la natura o d’altres aspectes de l’entorn. Va ser molt més que un afeccionat local. La seva va ser una trajectòria rica, llarga i fecunda, estèticament ambiciosa i visualment captivadora. Les seves imatges van obrir nous límits al que podria oferir la recerca estètica en fotografi a química. A tota la seva sensibilitat artística hi afegí un veritable interès per alguns aspectes del seu entorn humà: entitats de música, teatre o cultura en general comptaren sempre amb el seu suport decidit.
Xavier Pedrals.


Data inici

dimecres, 06. setembre 2017

Data final

dimecres, 01. novembre 2017

On es realitza l´activitat


Monestir de Sant Llorenç

08694 Guardiola de Berguedà
veure mapa (google maps)
Telèfon: 664 56 75 81 visites
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:05  |  06-09-17